lördag 17 juni 2017

Friskt Vatten till Sydsverige från Norrland

Akveduktrör
för vatten
Från vattenrika Norrland
till
Sydsverige
122 mil vattenrör
Kostar lite mindre än
Höghastighetståg 
från Stockholm till Göteborg eller Malmö.

Avstånd från vattenrika Norrland till Sydsverige
Ca 120 mil

Stora Lule älv förenas med Lilla Lule älv, uppgår medelvattenföringen till 465 m3/s.

Romarna kunde bygga akvedukter för 2000 år sedan


Hur mycket vatten kunde de här akvedukterna transportera? Enormt mycket! Aqua Marcia, som nämndes tidigare, förde till exempel dagligen in omkring 190 000 kubikmeter vatten i Rom. 

När vattnet med gravitationens hjälp nådde stadsområdena, fördes det till reservoarer, där det sedan förgrenades till andra reservoarer och vattenanläggningar. 
När Roms vattensystem var som mest utvecklat beräknar man att varje invånare i staden kunde haft tillgång till mer än 1 000 liter vatten per dag.


Jag vill jämföra med Nord Streams Gas-rörledning från Ryssland till Tyskland.Som i stort sett är lika lång.

Den ryska gasledningen Nord Stream 2 som planeras att gå genom Östersjön har skapat många rubriker. Men vad är det egentligen och hur påverkar det Sverige?


Vad är Nord Stream?
Sedan 2012 finns det en naturgasledning, Nord Stream, som går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland och som kan transportera 55 miljoner kubikmeter gas om året. Nu planeras en andre naturgasledning, Nord Stream 2, som består av ytterligare två ledningar som är tänkt att läggas parallellt med den tidigare gasledningen.

Nord Stream 2 som nu diskuteras är, 120 mil lång och ska öka kapaciteten från 55 miljarder till 110 miljarder kubikmeter gas. Ledningen planeras gå genom ryskt, finskt, svenskt, danskt och tyskt vatten och därför behövs ett godkännande från respektive stat.

Vem är det som äger Nord Stream?
Nord Stream ägs huvudsakligen av ett ryskt företag som heter Gazprom som utvinner och distribuerar naturgas. Gazprom i sin tur ägs av den ryska staten.

Vad kostar Nord Stream?
Åtta miljarder Euro beräknas den nya Nord Stream 2-ledningen kosta. Alltså ca 80 miljarder SV kr

När ska Nord Stream 2 vara klar?

Arbetet planeras vara klart 2019.

Höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer.
Vad kostar det?

230 miljarder kronor – 
Det är Trafikverkets nya beräkning av vad det skulle kosta att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer. Den nya beräknade kostnaden ligger därmed i den nedre delen av det spann på 190-320 miljarder, som Trafikverket tidigare beräknat.

– Dels vet vi nu mer om både sträckningen och antalet stationer, eftersom Sverigeförhandlingarna har kommit längre i sitt arbete, förklarar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon de minskade utgifterna.

– Dessutom har vi granskat den tekniska standarden och undersökt var vi kan hitta lösningar med lägre kostnader.

Jämfört med den kostnadsberäkning som presenterades i december 2015, så har Trafikverket nu alltså lyckats pressa kostnaden för höghastighetsjärnvägen, till 230 miljarder, plus/minus 30 miljarder.

Betydligt mindre än de upp emot 320 miljarder som Trafikverkets förra beräkning visade, men fortfarande nästan 100 miljarder mer än de 140 miljarder som det pratades om när allianspartierna 2014 gav beskedet att också de var beredda att satsa på höghastighetsjärnväg.

Trafikverket har också på uppdrag av regeringen räknat på vad det skulle kosta att istället för att bygga ny höghastighetsjärnväg, rusta upp och bygga ut de befintliga stambanorna.

I dag gavs besked om att det skulle kosta 130 miljarder kronor, om man bygger för hastigheter upp till 250 kilometer i timmen.

Under våren har företrädare för flera riksdagspartier uttryckt tvivel om Sverige har råd med den stora investeringen som en ny höghastighetsjärnväg innebär.

Hur de olika alternativen nu ska värderas, utifrån de nya kostnadsberäkningar som presenterats i dag, det blir en fråga för politikerna, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon:

– Vi vill inte ge ett besked i det här läget. Vi vill ge ett så bra underlag som möjligt, och sedan tycker vi att det är ett politiskt beslut hur man vill gå vidare.


Jag tycker det är bättre vi får vatten i Sydsverige.
Skrivet av Thore Hult

söndag 21 juni 2015

Pengar är Arbete och Arbete är Pengar


Ekonomi
Att förstå


Pengar


Var kommer pengar ifrån?


Ja

Hur fungerar det då?
Betala med SwichDe nya skatterna 2015

Nya fina skatter
för att täcka
Invandringskostnaderna

Vad händer då?
orsak och verkan
Vad betyder
Sänkt rotavdrag?
Mindre jobb, man väntar på en annan regering.
Det betyder att staten inte får in det dom har tänkt sig.
Man slipper den utgiften
Men flera blir arbetslösa
Då får dom mindre inkomst
Då handlar dom mindre i affärerna
Då kommer det mindre moms in till staten

Högre avgifter på Diesel och bensin
Orsak och verkan
Folk kommer att köra mindre
så det jämnar ut sig
Men åkarna vill ha mera betalt
Alltså blir det dyrare varor
Och då handlar man mindre
och det blir mindre med moms in till Staten
Det blir ingen vinst för staten alls

Man kan inte ta pengar från folket och
tro att folket har obegänsat med pengar

Staten vill ha in pengar till den stora utgiften
som invandringen kostar.
Men det kommer inte att funka på det sättet

Om man tar ifrån hushållen, det svenska folket
så måste alla dra in på alla köp
Och då händer det otroliga
Staten förlorar i stället.

Detta borde alla Sosse-väljare veta